Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoeken

 • Centrale Keuken Ruddersstove

  Woon-zorgcomplexen, Voeding, Gezonde voeding, Bijvoeding, Ziekte-gerelateerde voeding

  OCMW Brugge

  De centrale keuken Ruddersstove is opgestart in 2007, de opstart werd mede ondersteund door een externe firma inzake aankoop van voeding, de operationele opstart en de implementatie van het haccp-plan. 2 jaar na de opstart werd beslist om terug te kiezen voor exploitatie in eigen beheer, waardoor de uitwerking kon met meer eigen accenten. De missie luidt als volgt " de vereniging Ruddersstove heeft tot doel de productie en levering van lekkere, gezonde en veilige maaltijden, voedingsmiddelen, dranken en aanverwante producten en diensten op een duurzame wijze".
 • Chrisal

  Verbruiksgoederen

  Probiotic hygiene

  Chrisal is ontwikkelaar en producent van innovatieve reinigingsproducten en technologieën om infecties in te perken. Sinds 1989 heeft Chrisal zich toegespits op duurzame, ecologische hygiëneoplossingen, met probiotische reiniging als speerpunt. Chrisal is een internationale onderneming, actief in meer dan 50 landen en met productie in België, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.
 • Concrete Dreams

  Onderneming

  Filmproductie

  Concrete Dreams is gespecialiseerd in kwalitatieve films met inhoud, zoals educatieve films, presentatiefilms, wetenschappelijke films en verslagen van conferenties. Wij werkten reeds samen met verschillende actoren uit de zorg en hebben dan ook een sterke voeling met de sector. Communicatie, levenslang leren en efficiënt tijdsbeheer zijn drie kernbegrippen binnen de zorg die zich allen terugvinden in het gebruik van films. Het samengaan van beeld, klank en geschreven woord staat toe een boodschap op indringende en aantrekkelijke wijze in korte tijd voor te stellen.
 • Corilus NV

  Informatiesystemen (EPD,..), Digitale beeldvorming (MRI, X-Ray, CT,…)*, Internet en online diensten, Communicatiesystemen, Readers en scanners

  ICT oplossingen voor medische professionals

  Corilus biedt automatiseringsoplossingen voor een hele reeks medische en paramedische beroepen: apothekers, tandartsen, huisartsen, specialisten, opticiens, woonzorgcentra, verplegers, vroedvrouwen, kinesisten en dierenartsen.
 • Cretecs - Katholieke Hogeschool Vives

  Expertisecentra

  Expertisecentrum Zorgtechnologie

  De Katholieke Hogeschool Vives stelt al jarenlang de kennis en ervaring ten dienste van derden. Vanuit een sterke nood aan informatie en ondersteuning vanuit het werkveld werd Cretecs als expertisecentrum opgericht. Cretecs toont de mogelijkheden en opportuniteiten van technologie in de zorg aan, vertrekkend vanuit de visie van de eindgebruiker van de technologie. Onafhankelijke informatie, ondersteuning en begeleiding leidt tot verantwoorde keuzes in zorgtechnologie. Hiermee wordt de ontwikkeling van nieuwe technologie, en de optimalisatie van bestaande technologie ook ondersteund.
 • CT Paramedics

  Service flats, Diensten, Consulting, engineering, studie-en advies, ICT / e-health, Kenniscentra, Expertisecentra, Diensten voor thuisverpleging, Ziekenfondsen, Medische en paramedische diensten, Koepels & federaties, Vlaams

  VZW

  Zelfstandig thuisverpleegkundigen juiste informatie, degelijke begeleiding (vorming en ondersteuning) en kwalitatieve oplossingen aanbieden om hen te ontlasten van hun administratieve verplichtingen. Via opleiding en consultancy wil CT Paramedics deze zelfstandig thuisverpleegkundigen begeleiden naar een kwaliteitsvolle en gezonde praktijkvoering.
 • De Lovie vzw

  Zorginstellingen, Residentiële diensten voor personen met een handicap, Semi-residentieel, Dagcentra voor personen met een handicap, Ambulante begeleiding van personen met een handicap

  organisatie voor ondersteuning van personen met een verstandelijke handicap

  De Lovie is een organisatie die ondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke handicap in of vanuit verschillende vestigingsplaatsen in De Westhoek. Kwaliteit van leven en zorg op maat zijn hierbij belangrijke waardemeters. 'Zoveel mogelijk gewoon, zo weinig mogelijk uitzonderlijk' is het uitgangspunt. De Lovie bouwt aan sociale netwerken en ijvert voor een toegankelijke samenleving. Door diverse samenwerkingsprojecten op het vlak van erfgoed, natuur, toerisme, muziek, gastronomie en kunst wil De Lovie de verwevenheid met de maatschappij bevorderen.
 • DIENST VOOR GEZINSZORG DE REGENBOOG VZW

  Diensten voor gezinszorg

  Uw partner in thuiszorg

  De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog VZW levert thuiszorgondersteunende diensten in de regio Zwijndrecht-Burcht-Linkeroever en Kruibeke-Beveren. We leveren gezinszorg en aanvullende thuiszorg, huishoudhulp via dienstencheques, strijkatelier via dienstencheques en een dienst aangepast vervoer.
 • Dienstencentrum GID(t)S

  Zorgactor, Residentieel, Residentiële diensten voor personen met een handicap, Kinderopvang en residentiële gezinsondersteuning, Semi-residentieel, Dagcentra voor personen met een handicap, Ambulant, Ambulante begeleiding van personen met een handicap, Ambulante begeleiding van kinderen en gezinnen

  Extra kansen creëren voor personen met een beperking

  Dienstencentrum GID(t)S creëert extra kansen voor personen met een beperking. In de domeinen ZORG, ONDERWIJS en WERK zijn we een GIDS voor wie ondersteuning nodig heeft, zowel in Gits als in de hele provincie West-Vlaanderen. We bundelen onze expertise in de verschillende domeinen om te werken aan een inclusieve maatschappij, een maatschappij die geen enkele mens uitsluit, maar allen een volwaardige plaats geeft. Dienstencentrum GID(t)S overkoepelt en verbindt vier vzw’s, Dominiek Savio Instituut, Mariasteen, Sociale Werkplaats Molendries en Jobcentrum.
 • Dobco Medical Systems

  Communicatiesystemen

  Gespecialiseerd in weboplossingen voor medische beeldvorming.

  Wij zijn een Belgische firma gespecialiseerd in software oplossingen voor medische beeldvorming. Ons mission statement: complexe workflows binnen medische beeldvorming eenvoudig doen lijken, gebruik makend van state-of-the-art 100% web gebaseerde software.