Overslaan en naar de inhoud gaan

Over DOKZ

De Databank voor Ondernemers in de zorg, Kenniscentra en Zorgactoren (DOKZ) is een initiatief van het Contactpunt Zorgeconomie van het Agentschap Ondernemen.

Het Contactpunt wil met deze databank :

 • beantwoorden aan een  reële nood om actoren binnen de Zorgeconomie in Vlaanderen te inventariseren

 • bijdragen aan een succesvolle koppeling van zorgnoden, beschikbare kennis, technologie en ondernemerschap

 • optreden als matchmaker door vraag en aanbod bij elkaar te brengen

 • contacten en projecten initiëren en onderlinge samenwerking stimuleren

 • organisaties nog sneller en gerichter adviseren en doorverwijzen

 • mee aan de basis liggen van nieuwe business- of kennisclusters

 • internationaal tonen wat Vlaanderen te bieden heeft

Het Contactpunt wil een representatieve en zo volledig mogelijke databank uitbouwen. Dit is een gestaag proces omdat we rekenen op organisaties zelf om een fiche op te maken.  Daarnaast doen we beroep op ons eigen netwerk en werken we samen met koepels, provincies,.. en andere partners om van DOKZ een succes te maken. Op termijn moet DOKZ een referentiedatabank worden voor ondernemerschap in de zorg.

 

Welke organisaties vind je  in de databank ?

Organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg (care en cure) in Vlaanderen. Dat zijn ondernemingen, kennisinstellingen, zorginstellingen of intermediaire organisaties met een vestiging in het Vlaamse gewest. Het zijn organisaties die werken rond:  

 • Onderzoek, ontwikkeling en kennis van gezondheidzorg

 • Preventieve gezondheidszorg (voorkomen ziek worden)

 • Diagnostiek

 • Curatieve gezondheidszorg (zieken genezen)

 • Levenskwaliteit verbeteren of behouden door oa hulpmiddelen, facilitaire verbeteringen

Daarnaast kunnen ook Vlaamse overheidsdiensten actief in de gezondheidszorg een fiche opmaken.

DOKZ is een organisatiedatabank. Particulieren, vrije beroepen,…. komen niet in aanmerking.

 

Hoe zijn organisaties opgenomen in de databank  ?

Organisaties kunnen zich voorstellen aan de hand van een profielfiche. De profielfiche geeft eerst algemene informatie over de organisatie en focust verder uitsluitend op de expertise in de zorg (producten, diensten, kennis, activiteiten, werking, projecten, labels,...).

 

Hoe kan je de databank raadplegen ?

Je kan de organisatiefiches raadplegen via een krachtige zoekfunctie op trefwoord of via een filtersysteem (geavanceerd zoeken). Je kan filteren om meer gericht en regionaal te zoeken. Via het contactformulier naast de fiche kan je heel snel interessante organisaties contacteren. Hiervoor moet je wel eerst registreren.

 

Hoe gebeurt de opvolging van DOKZ ?

De DOKZ website maakt voor bezoekersinformatie gebruik van Google Analytics. Het Contactpunt ziet daarnaast toe op contacten die via de databank verlopen en volgt de effecten van contacten op.