Overslaan en naar de inhoud gaan

De Lovie vzw

organisatie voor ondersteuning van personen met een verstandelijke handicap

De Lovie is een organisatie die ondersteuning biedt aan personen met een verstandelijke handicap in of vanuit verschillende vestigingsplaatsen in De Westhoek. Kwaliteit van leven en zorg op maat zijn hierbij belangrijke waardemeters. 'Zoveel mogelijk gewoon, zo weinig mogelijk uitzonderlijk' is het uitgangspunt. De Lovie bouwt aan sociale netwerken en ijvert voor een toegankelijke samenleving. Door diverse samenwerkingsprojecten op het vlak van erfgoed, natuur, toerisme, muziek, gastronomie en kunst wil De Lovie de verwevenheid met de maatschappij bevorderen.

Werking en type zorgverlening

Afhankelijk van de vraag gebeurt de ondersteuning steeds op maat van de persoon met een verstandelijke handicap en zijn netwerk :
-tijdelijk of langdurig
-ambulant of mobiel
-residentieel of semi-residentieel

De begeleiding kan rond één of meerdere levensdomeinen gebeuren: onderwijs en vorming, wonen, werken en vrije tijd.

Om de meest gepaste ondersteuning te bieden zoekt De Lovie naar samenwerkingsmogelijkheden met het directe netwerk, reguliere diensten en andere gespecialiseerde ondersteuners.

 

Doelgroepen

De Lovie ondersteunt jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) verstandelijke handicap.
Ook op bijkomende zorgvragen (vb. omwille van fysieke beperking, medische- of gedragsproblematiek, autismespectrumstoornissen,...) bieden wij een antwoord.

Projecten

-De Lovie heeft verschillende winkels
-u kan een bezoek of arrangement boeken in De Lovie
-De Lovie biedt een soepel engagement op maat aan vrijwilligers
-vele mooie projecten kunnen uw steun gebruiken

Interessegebied

Contact/kennismaking, Samenwerking, Internationale Projecten, Projecten in Vlaanderen

Contact

De Lovie vzw

Krombeekseweg 82
Poperinge 8970