Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoeken

 • Vlerick Business School

  Kennisinstelling, Universiteiten

  Als academische business school, geeft Vlerick onderricht en doet het onderzoek binnen verschillende management domeinen, waaronder ook specifiek voor de healthcare sector.

  Gezien het economische en maatschappelijke belang van de gezondheidszorgsector, lanceert Vlerick het Healthcare Management Centre. Vlerick HMC zal een internationale focus op onderzoek en executive education in gezondheidsmanagement hebben. België wordt erkend als een vooraanstaand Europees land inzake zorgaanbod, biofarmaceutica en nanotech en heeft ’s werelds meeste klinische onderzoeken per hoofd van de bevolking waardoor het center toegang heeft tot een health & life sciences ecosysteem van wereldklasse voor zijn onderzoek.
 • MINOZ

  Kennisinstelling, Expertisecentra, Universiteiten, Ziekenhuizen

  Kenniscentrum voor operationeel management in ziekenhuizen

  Het doel van MINOZ is om samen met haar leden en partners te leren over operationeel management in ziekenhuizen door het samenbrengen van theoretische inzichten, praktische kennis, toegepast en gericht onderzoek en het delen en uitwisselen van informatie. Om dit te bereiken wil MINOZ een uitgebreid netwerk van ziekenhuizen vormen om door benchmarking en casestudies tot concrete managementoplossingen te komen. Bovendien wil MINOZ ook een platform zijn voor academisch relevant onderzoek dat op internationaal niveau uitstraling geniet.
 • Online-hulpverlening

  Internet en online diensten

  Ontwikkelen van websites en applicaties voor e-mental health

  Wij ontwikkelen websites en applicaties voor online hulpverlening in het kader van geestelijke gezondheid en welzijn. Deze kunnen aangeboden worden voor zelfhulp, begeleide zelfhulp, volledige online begeleiding of de zogenaamde 'blended' hulp (combinatie van online hulpmiddelen en persoonlijke begeleiding). We werken samen met TSE-webdesign en ISW Limits (spin-off KULeuven)
 • Signburo

  Onderneming, Consulting, engineering, studie-en advies, Communicatiesystemen, Andere

  Leading visual guidance

  Signburo is reeds jaren een ervaren en betrouwbare partner voor bewegwijzeringsprojecten in de gezondheidszorg.
 • Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg

  Diensten, Consulting, engineering, studie-en advies

  De ZorgCoach biedt coaching en ervaringsuitwisseling voor zorgondernemers

  Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK) is een vzw opgericht in 1985 en heeft tot doel een klimaat te creëren in Vlaanderen waarin ondernemingen kwaliteitsvol, competitief en performant naar voor kunnen treden.
 • LUCAS - KU Leuven

  Zorginstellingen, Consulting, engineering, studie-en advies, Welzijn, Universiteiten

  Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy

  LUCAS is een interdisciplinair kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn. LUCAS streeft ernaar de levenskwaliteit van kwetsbaar personen te verbeteren door wezenlijke vernieuwingen in de zorgpraktijk en het zorgbeleid te initiëren en te ondersteunen. Al 25 jaar specialiseert LUCAS zich in enkele cruciale thema’s: maatschappelijke evoluties die betrekking hebben op zorg, integrale zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, communicatie in de zorgrelatie en welzijn, armoede en sociale uitsluiting.
 • VLOCO

  Kenniscentra

  Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

  Ondersteuningscentrum voor Vlaamse professionele hulpverleners die werken met ouderen, welke slachtoffer zijn van mis(be)handeling door familie, vrienden of andere vertrouwenspersonen
 • Zorghuis Gent

  Diensten, Andere residenties met service verlening

  Bijna thuiskomen met kanker

  Zorghuis Gent is opgericht in 2012 naar het voorbeeld van Zorghuis Oostende. Het Zorghuis stelt zich tot kerndoel oncologische patiënten voor wie de mantelzorg onbestaand of ontoereikend is, en dit tijdens of na de moeilijkste dagen van de behandeling, in een zo huiselijk mogelijke omgeving op te vangen. Wij zijn er immers van overtuigd dat persoonlijke aandacht en ondersteuning bijdragen tot een vlotter herstel. Het Zorghuis maakt geen onderscheid naar geloof, rang, stand, politieke kleur. De werking van het Zorghuis Gent is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers.
 • Egemin Automation

  Bouw, ontwerp en inrichting, Consulting, engineering, studie-en advies, Farmaceutische nijverheid, Elektronische apparatuur, Elektronische componenten op micro- en nanoschaal, Organisatie- en planningsystemen, Informatiesystemen (EPD,..), Productie en verkoop labomateriaal en -materieel

  We deliver.

  In nauw partnership met onze klanten dragen we bij tot de veiligheid van patiënt en consument. Met onze jarenlange ervaring en kennis van de sector bieden we betrouwbaar technisch advies op maat en duurzame oplossingen in overeenstemming met de huidige regelgeving & wetgeving. We ondersteunen onze klanten op kostenbewuste manier bij de aanpak van hun uitdagingen. We zetten multidisciplinaire en probleemgerichte teams in met een brede kennis en ervaring en hanteren een risicobewuste aanpak.
 • Agentschap Zorg en Gezondheid

  RVT, Zorginstellingen, Woon-zorgcomplexen, Service flats, Welzijn, Farmaceutische producten, Chirurgische instrumenten, apparatuur en uitrusting, Digitale beeldvorming (MRI, X-Ray, CT,…)*, Gezonde voeding, Ziekte-gerelateerde voeding, Woonzorgcentra, RVT, Residentiële eenheden voor palliatieve zorg, Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg, Dagverzorgingscentra, Dagcentra voor palliatieve zorg, Centra voor kort verblijf voor ouderen, Ambulante ouderenzorg, Ambulante palliatieve zorg, Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg, Thuiszorg, Speciale diensten aan huis (klusjes, poets, kine,…), Diensten voor gezinszorg, Diensten voor thuisverpleging, Revalidatiecentra, Ziekenhuizen, Algemene ziekenhuizen, Psychiatrische ziekenhuizen, Poliklinieken, dagziekenhuizen, Vervoer van zieken of personen met een beperkte mobiliteit, Openbare centra voor maatschappelijk werk

  Agentschap van de Vlaamse overheid voor de verbetering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen.

  Zorg en Gezondheid zorgt er met erkenningen en subsidies voor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in Vlaanderen in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. We erkennen ook de profesionals die een zorgberoep uitoefenen. We helpen Vlamingen om gezond te leven en om gezondheidsrisico’s te vermijden of te beperken. We redden levens door besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale epidemieën. Met de Vlaamse Sociale Bescherming geven we financiële hulp aan wie zorg nodig heeft.

Pagina's