Overslaan en naar de inhoud gaan

Agentschap Zorg en Gezondheid

Agentschap van de Vlaamse overheid voor de verbetering en bescherming van de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen.
Zorg en Gezondheid zorgt er met erkenningen en subsidies voor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in Vlaanderen in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. We erkennen ook de profesionals die een zorgberoep uitoefenen. We helpen Vlamingen om gezond te leven en om gezondheidsrisico’s te vermijden of te beperken. We redden levens door besmettelijke ziektes te bestrijden, met vaccinaties, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale epidemieën. Met de Vlaamse Sociale Bescherming geven we financiële hulp aan wie zorg nodig heeft.

Activiteiten

Zorg en Gezondheid verdeelt zijn taken over 5 afdelingen en een stafdienst.

  • De afdeling Woonzorg en Eerste Lijn erkent en subsidieert voorzieningen en diensten in de ouderenzorg, thuiszorg, palliatieve zorg en eerste lijn.
  • De afdeling Gespecialiseerde Zorg concentreert zich op de erkenning, subsidiëring en kwaliteitsverbetering van ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentra.
  • De afdeling Vlaamse Sociale Bescherming organiseert de Vlaamse Zorgverzekering en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
  • De afdeling Preventie verenigt alles wat gaat over het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziektes en aandoeningen.
  • De afdeling Informatie en Zorgberoepen verzamelt en verwerkt beleidsinformatie en erkent de zorgberoepen zoals huisartsen en specialisten.

Projecten

  • Aankoop en verspreiding van vaccins in Vlaanderen.
  • Kwaliteitsverbetering stimuleren bij zorgaanbieders door het meten en vergelijken van kwaliteitsindicatoren.
  • Organiseren van grootschalige preventieve onderzoeken (bevolkingsonderzoeken) en de organisatie van preventiecampagnes.
  • Vitalink: samenwerking tussen zorgaanbieders verbeteren door gezondheidsgegevens digitaal en veilig uitwisselbaar te maken.

Doelgroepen

Zorg en Gezondheid richt zich tot al wie zorg aanbiedt: individuele zorgverleners zoals huisartsen, verplegers en specilialisten, directies, beheerders en personeel van zorgvoorzieningen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra en organisaties zoals vzw's en kenniscentra die met zorg en welzijn bezig zijn.

Zorg en Gezondheid richt zich ook tot alle inwoners van alle Vlamingen en staat hen bij in hun zorg voor hun gezondheid en welzijn.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Koning Albert II-laan 35 bus 33
Brussel 1030

Voeg project toe