Overslaan en naar de inhoud gaan

vzw huishouden

huishouden vzw werkt rond het KOPP-thema. KOPP staat voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

De vzw tracht door middel van concrete realisaties een vertaling te maken van de noden die spelen m.b.t. het KOPP-thema. De uitdaging bestaat er in te streven naar het vinden van hulpbronnen die de impact van de psychiatrische problematiek bij de ouder op de kindontwikkeling zo beperkt mogelijk houden en/of de problemen die de impact reeds veroorzaakt heeft, (deels) herstellen. De vzw vindt het aanbieden van kwaliteitsvolle realisaties van groot belang. Hierdoor vinden intensieve samenwerkingsverbanden met partners uit de sector.

Werking en type zorgverlening

Ontwikkelen van realisaties:

- spelmethodieken

- verhaalmethodieken

- online platform

Doelgroepen

Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek (KOPP)

Projecten

TETRA-project online dagboeken

Project 'ik maak de klik'

Interessegebied

Samenwerking, Internationale Projecten, Projecten in Vlaanderen

Laureaat G3-prijs Similes 2011 Gezinsvriendelijke Geestelijke Gezondheidszorg
Trusty-label Als kinderen en jongeren Trusty zien staan, weten zij dat de makers ervan werken aan de kwaliteit van de informatie en hen niets proberen wijs te maken.

Contact

vzw huishouden

De Daries 95
Arendonk 2370