Overslaan en naar de inhoud gaan

Niko

Niko Care & Comfort voor intelligent wonen

Niko wil, door middel van automatisering, residentiële woningen en kamers in woonzorgcentra, serviceflats en complexen voor levensloopbestendig wonen uitrusten voor elke levensfase van de bewoners. Daarbij staan comfort, veiligheid en zorg centraal. De oplossingen van Niko zijn het resultaat van een intelligente koppeling van technieken zoals alarmering, gebouwbeheerssystemen, toegangscontrole en zorgregistratie.

Activiteiten

  • Niko Comfort voor residentieel en levensloopbestendig wonen: Assistentiewoningen, levensloopbestendige woningen, satellietwoningen, serviceflats… worden uitgerust met verschillende woontechnologieën zoals een video-intercom, toegangscontrole, huisautomatisering, brand- en inbraakalarmering, een afleverboxsysteem… Daarnaast kan voorzien worden in een compleet portfolio van zorgoplossingen, waaronder personenalarmering, dwaaldetectie, lichtpaden, valdetectie en screen-to-screen communicatie. Bewoners kunnen langer zelfstandig wonen. Hun woning is toekomstvast en op elk moment kan er beantwoord worden aan een eventuele zorgvraag.
  • Niko Care voor bejaarden-, rust-, verpleeg- en verzorgingstehuizen: Eenvoudige toepassing voor gebouw- en kamerautomatisering. In elke kamer en in centrale ruimtes wordt een centraal bedieningspaneel geplaatst. Aan deze stations worden de gewenste functionaliteiten als verpleegoproep, alarmering, domotica, toegangscontrole en real-time zorgregistratie gekoppeld. De belangrijkste functionaliteit is de volledige integratie met het elektronisch zorgdossier. Hierdoor worden verzorgen, registreren en consulteren sterk vereenvoudigd. Dat betekent minder tijdsbesteding aan administratie en overdracht, meer aandacht voor de bewoners.

Producten en diensten

  • Niko Comfort voorziet nieuwbouw- en renovatieprojecten van een modulaire toepassing voor levensloopgeschikt en residentieel wonen, eventueel gecombineerd met zorg op afstand. Niko Comfort is een intelligente woon- en zorgoplossing, waarmee gebouwen en woningen worden voorzien van een combinatie van de volgende technieken: beltableau, video-intercom, op RFID-technologie gebaseerd toegangssysteem tot gebouw, parkeergarage en woning, brand- en inbraakalarmering, huisautomatisering (domotica) en een afleverboxsysteem. Indien gewenst geeft u bewoners met Niko Comfort ook toegang tot een compleet portfolio van zorgoplossingen, waaronder personenalarmering met 24-uurs alarmdoormelding en screen-to-screen communicatie.
  • Niko levert onder de naam Niko Care een oplossing specifiek voor zorginstellingen. Niko Care is ontstaan in nauwe samenwerking met professionals werkzaam in zorginstellingen. Al hun bevindingen omtrent verpleegoproep, zorgalarmering en zorgregistratie zijn gebruikt om een systeem te ontwikkelen dat verschillende technieken in de zorgomgeving tot één krachtig geheel bundelt. Niko Care is een krachtige en eenvoudige oplossing die verpleegoproep/zorgalarmering combineert met elektronische zorgregistratie, gekoppeld aan uw bestaande software voor zorgregistratie- en administratie. Dit gebeurt middels Niko Care Stations die in elke bewonerskamer en in de centrale ruimtes worden ingebouwd. Deze Niko Care Stations worden ook gebruikt om andere zaken zoals zonwering, verlichting, branddetectie en toegang te regelen.

Projecten

.

Interessegebied

Contact/kennismaking, Samenwerking, Internationale Projecten, Projecten in Vlaanderen

Open voor innovatie-projecten in de zorgsector; zowel vanuit gebruikersstandpunt als vanuit technologie
ISO-9001
Milieucharter Oost-Vlaanderen
Red Dot Award

Contact

Niko

Industriepark West 40
St-Niklaas 9100