Overslaan en naar de inhoud gaan

ALS Mobility & Digitalk

Uitleendienst van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie aan personen met Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)

ALS Mobility & Digitalk is een deelwerking van patiëntenvereniging ALS Liga België. Wij verzorgen een uitleendienst van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie aan personen die lijden aan de ongeneeslijke en dodelijke zenuw-spierziekte ALS.

Werking en type zorgverlening

ALS Mobility & Digitalk stelt snel en gratis technische en logistieke hulpmiddelen ter beschikking van alle Belgische ALS-patiënten.

Het aanbod omvat ondermeer:

  • Mobility: hulpmiddelen voor behoud van mobiliteit

- rollators

- manuele rolwagens

- elektrische rolwagens (handbesturing, kinbesturing)

- scooters

- tilsystemen

- ...

 

  • Digitalk: hulpmiddelen voor behoud van communicatie

- tekst-naar-spraak toestellen

- tablets met communicatiesoftware

- laser pointer gestuurd bedieningsklavier voor synthetische stem of computergebruik

- oogbol gestuurd bedieningsklavier voor synthetische stem of computergebruik

- ...

Doelgroepen

ALS Mobility & Digitalk richt zich tot alle Belgische ALS-patiënten.

In België lijden ongeveer 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er evenveel bij. De gemiddelde levensverwachting is slechts 3 tot 5 jaar.

Projecten

ALS Mobility & Digitalk is partner in het Flanders' Care demonstratieproject 'Proeftuin ALS Digitalk'.

In het project wordt assistieve communicatietechnologie aangereikt aan ALS-patiënten die mondelinge en/of schriftelijke communicatieproblemen ervaren. Het optimale gebruik van de ondersteunende communicatieapparatuur wordt opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op die manier beschikken ALS-patiënten steeds over het best passend communicatietoestel in functie van de evolutie van hun ziekte. Als primaire uitkomst wordt de impact van het gebruik van de assistieve communicatietechnologie op de kwaliteit van leven van de ALS-patiënten gemeten, met focus op het verbreken van sociaal isolement en preventie van depressie.

Interessegebied

Contact/kennismaking, Samenwerking, Internationale Projecten, Projecten in Vlaanderen

ALS Mobility & Digitalk wenst kennis te maken met ontwikkelaars van innovatieve technologie voor ondersteuning van mobiliteit en communicatie van patiënten met een evolutieve neuro-musculaire ziekte zoals ALS.
Flanders' Care label

Contact

ALS Mobility & Digitalk

Campus St-Rafaël, blok H, 4e verdieping; Kapucijnenvoer 33/1
Leuven 3000